Wij zijn aangesloten bij de NJBB
Weersverwachting
Schoonebeek
Meer weer in Schoonebeek
vandaag
morgen
Onze  Sponsors
Legenda:naar beeldverslag   naar verslag
Wat kost het
meerijden?

Home contact / info open toernooien foto / video PCS kalender archief petanque links

Laatst bijgewerkt op:

22-10-2019 13:52:57

Wat bezielde Schoonebeek om een Jeu de Boules vereniging op te richten?

Het was in 1989 of 1990 dat uit het bestuur van onze, destijds naast gelegen, fiets crossclub de vraag kwam om een neven vereniging naast de crossclub te verwezenlijken, om op die manier de taken wat te kunnen verlichten (vooral) omtrent de kantine, want die werd door de club weinig gebruikt en onderhoud kwam men niet aan toe. de club ging immers iedere zaterdag naar een wedstrijd ergens in den lande waarbij alle leden mee gingen. Vandaar is die gedachte ontsproten. Maar wat voor nevenvereniging???. Er kwamen zo nu en dan voorstellen, maar deze waren niet realiseerbaar. De jaren gingen voorbij en het idee kwam in de doofpot.
Het gezin Bakker hadden tijdens hun vakantie te Dalfsen de “Olympische spelen” meegemaakt met alles erop en eraan. Alle takken van sport werden er gespeeld. En de Bakkertjes hebben hier serieus aan deelgenomen. Onder alle sporten was ook het Jeu de Boules. Ik kende het niet en vond het een raar spel, zeg maar rustig stom!
Toch heb ik er aan meegedaan en snapte er eerst de ballen van, maar ik begon het toch wel grappig te vinden. Ik heb weliswaar niet gewonnen, dat weet ik nog wel, maar ik bleef dit spel in gedachten houden. Totdat ik in de krant las dat in Coevorden een Jeu de Boules club was opgericht. Ik heb gelijk de telefoon gepakt en naar de naastgelegen tennis vereniging gebeld met de vraag wie de voorzitter van die nieuwe Jeu de Boules club was. Dit was de heer Bröker. Ik heb een afspraak gemaakt en ben een avond bij Wim Bröker geweest om informatie te verzamelen. Ik zal die avond nooit meer vergeten, want ik was pas om twee uur thuis, maar wel gewapend met de nodige informatie. We hadden tijdens het gesprek al de gedachte om onderling toernooien in regio verband te organiseren. Dit is later uitgegroeid tot de Zuidoost Drenthe Cup, dus zo'n avondje kan iets teweeg brengen. Met alle informatie en ideeën weer naar de crossclub. Doe er maar wat mee, werd er gezegd. Zoals gezegd, gedaan en we hebben de plannen verder uitgewerkt. We hebben een noodbaan aangelegd op het terrein aan de Kerkhoflaan.
Er werd een open dag gehouden gezamenlijk met de fiets crossers en de jeu de Boules vereniging uit Coevorden heeft een demonstratie gegeven. Ook zij zullen dit waarschijnlijk nooit vergeten, want het was die dag zeer nat en het ging nog sneeuwen ook. Het was toen maart/april 1992 en er kwam helaas niets van de grond. We hebben het nog een keer geprobeerd in juni tijdens de Nederlandse Club Kampioenschappen Fietscross. Gerrie Heersmink, mijn buurman, was bereid die dag aanwezig te zijn en op de noodbaan werd weer een demonstratie gegeven. Helaas weer geen succes en de crossclub zag het eigenlijk ook niet meer zitten.
Een jaar later werd ik gebeld door Harrie Timmerman, coördinator hier in het dorp voor verschillende activiteiten. Of wij als crossclub nog wat deden voor de feestweek die in augustus plaats vind. Ieder jaar deden de crossers het bekende kuip ring steken, uiteraard met water, wat een leuk spektakel was. De Crossers hebben het vorig jaar weer opgepakt. Omdat het jaar daarvoor eenzelfde activiteit was toegevoegd zonder ons daarvan in kennis te stellen was mijn antwoord “Nee”!!!
Heb je niet wat anders dan?, vroeg Harrie. En toen schoot mij het Jeu de Boules verhaal weer te binnen. Er restte nog een dag of tien voordat de feestweek van start ging, maar alleen kon ik alles niet bolwerken. Ik heb toen weer een beroep gedaan op Gerrie Heersmink. Hij heeft mij geholpen met de voorbereiding, maar ook tijdens de feestweek. We hebben toen Harrie Timmerman weer opgebeld met de mededeling dat we een Jeu de Boule toernooi aan het voorbereiden waren en dat we ook zijn hulp nodig hadden met het oog op een redactioneel stuk in de krant.
Vervolg >>>>
vervolg geschiedenis